Anunturi publicitare – Achizitii Publice

  1. Extindere sistem alimentare cu apa si marire capacitate sursa sistem existent Comuna Balesti, Jud. Gorj.
  2. Reabilitare After School în comuna Bălești, județul Gorj
  3. Imbunatatirea sistemului rutier pe drumuri comunale si stradale in comuna Balesti, Jud. Gorj
  4. Alimentare cu apa in satale Cornesti, Gavanesti, Stolojani, Talpasesti, Rasova, comuna Blesti, Jud. Gorj
  5. Imprumut 2017
  6. Extindere Rețea Electrică Joasă Tensiune în satul Bălești – strămutați, comuna Bălești, județul Gorj
  7. Închiriere prin licitație publică deschisă cu strigare și adjudecare la cel mai mare preț pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 42 mp și unui teren in fuprafață de 30 mp situate în satul Ceauru
  8. Proiectare și execuție în cadrul proiectului “Înființare bază sportivă în satul Tălpășești, comuna Bălești, județul Gorj”
  9. Extindere alimentare cu apă comuna Bălești, surpa Tălpășești, comuna Bălești, județul Gorj
  10. Închiriere prin licitație publică deschisă cu strigare și adjudecare la cel mai mare preț pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 300 mp situat în incinta Pieței Agroalimentare „George Coșbuc”, sat Tălpășești
  11. Achiziție dotări mobilier pentru proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță în satul Ceauru, Comuna Bălești, județul Gorj”
  12. Înființare centru social de zi și unitate de îngrijire la domiciliu, în sat Cornești, comuna Bălești, județul Gorj
  13. Proiect tehnic – Bălești extindere canalizare
  14. Achiziționare dotări în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în satul Stolojani, comuna Bălești, județul Gorj”
  15. Evaluarea finală a managementului Căminului Cultural “Ion Teoteoi” Bălești, județul Gorj
  16. Decolmatare și amenajare șanțuri existente și înlocuire de podețe în comuna Bălești, județul Gorj
  17. Extindere rețea de canalizare pe străzile DC91 și Aleea Tâmplăriei din comuna Bălești, județul Gorj
  18. CONSTITUIREA SURSEI DE REZERVĂ PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR TĂLPĂȘEȘTI, CORNEȘTI, STOLOJANI ȘI GĂVĂNEȘTI, COMUNA BĂLEȘTI, JUD.GORJ
  19. Proiect tehnic – Modernizare strazi in comuna Balesti
  20. Anunt licitație
  21. Documentație de atribuire pentru achiziția de Servicii de acordare credit bancar – 15.07.2022
  22. Hotărâre privind aprobarea contractării/garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare totală de 2.500.000 lei, pentru realizarea investiției „Amenajare rigole stradale, trotuare, accese la gospodării, Drumul Național DN 67, Comuna Bălești, județul Gorj” – 20.09.2022
  23. Anunț licitație – 04.10.2023
  24. Documentație atribuire privind aprobarea contractării/garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare totală de 3.500.000 lei, pentru realizarea investiției „AMENAJARE ACCESE LA GOSPODĂRII, DISPOZITIVE DE COLECTARE ȘI SCURGERE APE PLUVIALE ÎN SATUL CEAURU, COMUNA BĂLEȘTI, JUDEȚUL GORJ”