Home

Prezentare generală

DSC_9740Numele satelor aflate in administratie:

Băleşti, Ceauru, Corneşti, Găvăneşti, Rasova, Stolojani, Tălpăşeşti, Tămăşeşti, Voinigeşti

Suprafata: 7886 ha

Intravilan: 768 ha

Extravilan: 7118 ha

Populatie: 7765

Gospodarii: 3150

Nr. locuinte: 3240

Nr. gradinite: 10

Nr. scoli: 10

Așezarea geografică

Comuna Băleşti se află aşezată geografic în partea de vest a municipiului Târgu Jiu, pe DN 67, Târgu Jiu-Drobeta Turnu Severin, având următoarele vecinătăţii: la est – municipiul Târgu Jiu, nord – comunele Leleşti şi Arcani, vest – comunele Peştişani şi Teleşti, iar la sud – oraşul Rovinari şi comuna Drăguţeşti.

balesti_maps

Activitati specifice zonei: Agricultură în sistem privat (cultură mare, legumicultură, pomicultură, viticultură)

Zootehnie

Activitati economice principale: Exploatarea agregatelor de balastieră

Obiective turistice: Fântâna lui Coşbuc

Hanul turistic “Tudor Vladimirescu”

Stejarul lui Bădej

Biserica de lemn din satul Stolojani cu Hramul “Sfinţii Voievozi”

Evenimente locale

7-9 septembrie – Zilele Comunei, cu participarea formaţiilor artistice locale, din ţară şi strainătate

foto bruleul 1

Lucrări și investiții executate și în curs de executare la nivelul comunei Bălești în anul 2016

În anul 2016, la nivelul comunei Băleşti s-au executat următoarele lucrări:

Sat Rasova

 • Continuarea lucrărilor de modernizare a DC 91, lucrare ce se intenţionează a fi finalizate până la sfârşitul lunii octombrie a.c.;
 • S-a întocmit proiectul pentru asfaltarea drumului DC 91 în zona alunecării de teren ce nu a făcut parte din proiectul iniţial, această asfaltare urmând a se încheia până la sfârşitul lunii octombrie a.c.;

Sat Băleşti

 • S-a decolmatat canalul Cernăzia în zona Vlădulescu Vasile (Pipile) până la vărsare în pârâul Rasova;
 • S-a semnat contractul pentru executarea lucrării “Canalizare şi epurare ape uzate în satele Tămăşeşti, Linia a II-a Băleşti şi Voinigeşti” cu o valoare de 4.852.186,29 lei fără T.V.A., termen de finalizare fiind luna septembrie 2017;
 • S-au reprofilat drumurile de luncă;
 • S-a cosit iarba de o parte şi de alta a DN 67 Tg-Jiu – Tr. Severin.

Sat Voinigeşti

 • S-a intervenit pentru înlesnirea scurgerii apelor în urma ploii torenţiale din luna iulie.
 • S-a semnat contractele pentru apă, canalizare și asfaltare a drumului.

Sat Ceauru 

 • S-au purtat două runde de discuţii cu reprezentanţii societăţii pentru continuarea lucrărilor de canalizare începute în satul Ceauru, lucrări care vor fi reluate după data de 15.08.2016, cu termen de finalizare la sfârşitul anului 2016;
 • S-a reprofilat drumul de luncă până la izlazul din satul Ceauru;
 • S-au început reparaţiile şi zugrăvirea exterioară la Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru şi sala de sport din incintă.

Sat Tămăşeşti

 • S-a semnat contractul pentru executarea lucrării “Canalizare şi epurare ape uzate în satele Tămăşeşti, Linia a II-a Băleşti şi Voinigeşti” cu o valoare de 4.852.186,29 lei fără T.V.A., termen de finalizare fiind luna septembrie 2017;

Sat Corneşti

 • S-a intervenit pentru cosirea ierbii de o parte şi de alta a DN 67 Tg-Jiu – Tr. Severin;
 • S-a realizat o staţie maxi-taxi care a şi fost montată;
 • S-a intervenit pentru scurgerea apelor din canalul ce preia apa de pe versant prin efectuarea unei breşe în acesta, apele râului Jaleş fiind peste nivelul de preluare a apelor din canalul collector;
 • S-au igienizat un nr. de 5 fântâni (scoaterea apei din acestea) în urma ploilor din luna iulie;
 • A început decolmatarea canalului Ierugă pentru ca oamenii din zona Corneşti-Tălpăşeşti să beneficieze de apă pentru irigarea legumelor din camp în pct. “Crivini”.

Sat Găvăneşti

 • S-a semnat contractul pentru asfaltarea satului Găvăneşti, inclusiv a drumului ce face legătura cu satul Stolojani, în valoare totală de 1.086.531 lei fără T.V.A., lucrare ce se va finaliza până la sfârşitul acestui an.

Pe lângă aceste lucrări, s-au procurat  piese pentru autogreder şi buldoexcavator, utilaje ce au fost reparate.

În perioada următoare, intenţionăm să executăm următoarele lucrări:

 • În satul Stolojani se va asfalta drumul ce face legătura dintre cele două linii ale satului;
 • Modernizarea iluminatului public;
 • Reluarea lucrărilor de alimentare cu apă în satele fostei commune Corneşti şi în satul Rasova;
 • Întocmirea documentaţiei pentru forarea unui puţ în zona Băleşti în vederea creşterii debitului apei în reţea;
 • Întocmirea documentaţiei pentru reabilitarea fostului sediu al dispensarului communal ce se intenţionează a se amenaja ca after school;
 • Reparaţii la asfaltul din satele Băleşti-Linia a II-a, Ceauru şi Tămăşeşti;
 • Balastarea unor drumuri de luncă în satele Băleşti şi Ceauru;
 • Întocmirea documentaţiilor pentru reabilitarea căminelor cultural din satele Rasova şi Stolojani;
 • Întocmirea documentaţiei pentru reabilitarea Grădiniţei Ceauru;
 • Reluarea activităţii Comisiei Locale de Fond Funciar Băleşti;
 • Ţinerea adunărilor săteşti pentru a se prezenta situaţia economic a comunei şi alegerea delegaţilor săteşti în satele unde nu avem consilieri;
 • Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii (Linia a II-a Băleşti-zona Merfu; satul Ceauru-zona Stadion, zona grădiniţă şi zona Tămăşescu) ce constau în amplasarea de: topogane, leagăne, balansoare, bănci, nisip, valoarea totală a investiţiei fiind 50.000 lei;
 • Distribuirea alimentelor de la U.E. pentru anul 2015;
 • Asigurarea gratuită a asistenţei medicale (măsurarea tensiunii arteriale şi determinarea glicemiei) de către asistentul medical comunitar şi mediatorul sanitar în toate satele comunei;
 • Toaletarea vegetaţiei verzi pe marginea drumului communal Corneşti-Stolojani şi Corneşti-Găvăneşti;
 • Asigurarea menajului la familia Gârdu din Găvăneşti, persoană singură care are vârsta de 95 ani.

Lucrări de investiții:

 • S-au continuat lucrările pe drumul DC 91 Bălești- Rasova decontându-se suma de 743.000 lei pentru lucrările executate în lunile august-septembrie anul curent. În luna octombrie s-au executat lucrări în valoare de aproximativ 700.000 lei  iar  la sfârșitul lunii noiembrie  lucrările de modernizare și asfaltare a drumului Bălești-Rasova vor fi finalizate. Valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 6.000.000 lei.
 • Lucrările la investiția ”Canalizare menajeră și epurare sat Ceauru” au continuat iar valoarea acestora se ridică la suma de 299.000 lei . Situațiile de lucrări și factura aferentă au fost depuse la MDRAP pentru decontare.
 • S-au continuat lucrările la investiția ”Alimentare cu apă a satelor fostei comune

Cornești și în satul  Rasova”.  În această perioadă s-au plătit racordurile pentru energia electrică și avem promisiunea certă că la sfârșitul lunii noiembrie 2016 această investiție va fi finalizată.

Aceaste trei lucrări de investiții sunt finanțate pe programe de dezvoltare conform O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare.

S-au continuat lucrările finanțate de către C.R. AFIR Craiova pe măsura 322:

 • Asfaltarea drumului comunal Găvănești, decontându-se până în prezent suma de 1.044.000 lei , constructorul asigurându-ne că în jurul datei de 25 noiembrie 2016 lucrarea va fi executată în totalitate. Pe acest tronson se vor executa de la km 1+500 până la km 1+750 și lucrări de consolidare și gospodărire a apelor.
 • Canalizare menajeră satele Voinigești, Bălești și Tămășești.

Lucrările au continuat  și în luna octombrie , finalizându-se canalizarea în satul Voinigești și începând lucrările în satul Tămășești (Tămășești DN67 spre Tudorescu Ion și spre stația de epurare) . Lucrările executate în satul Voinigești au fost achitate constructorului.

S-a luat aprobarea C.R. AFIR Craiova pentru lucrările:

– Construcție grădiniță cu trei săli de clasă în satul Bălești;

– Extindere sistem de alimentare cu apă în satul Voinigești.

Costul acestor  două lucrări se ridică la aproximativ suma de 1.038.000 lei și au fost publicate pe SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) pentru a fi licitate.

 • S-a finalizat documentația pentru modernizare fost sediu dispensar uman unde se intenționează să se amenajeze Centrul de Asistență Socială tip „After school” , preconiyându-se ca lucrările să înceapă în luna noiembrie anul curent.
 • S-a finalizat documentația pentru extinderea rețea de apă prin forarea unui puț în zona islazului comunal Bălești.
 • S-a finalizat lucrarea de modernizare iluminat public în satele componente ale comunei Bălești, montându-se 701 lămpi LED din care 170 lămpi pe DN 67 , economia la curentul electric fiind de 65-69 % din valoarea facturii plătite anterior pentru vechiul iluminat public.
 • S-a asigurat stația de clorinare a  apei din rețea în satul Cornești ( construită de CEO).

Diferite lucrări executate

–   Lărgirea intersecțiilor DN 67 cu DC 91 Rasova în punctul ~Grădiniță Bălești, Linia a II-a, Gurguleu și satul Tălpășești. Cele trei lucrări au fost executate de către S.C. UTIL LOCAL S.R.L. Bălești;

– S-au achiziționat 720 tone de balast pentru plombarea diferitelor drumuri;

–  S-a alimentat cu apă potabilă grădinița din satul Tălpășești;

–  S-a reparat podul de peste râul Jaleș în punctul “Murta”;

– S-a realizat decolmatarea șanțului din satul Stolojani spre Câmpofeni;

– În luna octombrie s-au finalizat lucrările de amenajare a pârâului Rasova, în aval de zona “Purec” până la conducta de gaze;

– În această lună a început acțiunea de primire și înregistrare a cererilor-declarații pentru ajutorul de încălzire a locuinței;

– În această perioadă  Poliția Locală Bălești a colaborat cu Jandarmeria Gorj pentru prevenirea furturilor și a altor  infracțiuni pe raza teritorială a comunei Bălești.

BILANȚUL REALIZĂRILOR ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI 2016

           În urma alegerilor locale care s-au desfășurat în luna iunie a anului curent, cetățenii comunei Bălești au ales un nou primar în persoana domnului  jr. Ungureanu Mădălin-Ion, care să conducă destinele comunei în următorii ani. În continuare, vă prezentăm activitățile și acțiunile întreprinse de către  primar și echipa sa de la preluarea mandatului pentu îmbunătățirea nivelului de trai al populației si dezvoltarea infrastucturii locale:

 • În întreaga comună s-a procedat la modernizarea iluminatului public prin înlocuirea vechilor lămpi cu vapori de sodiu cu lămpi pe LED-uri iar prin această modernizare  se preconizează o economie la bugetul comunei de 60-69 % . Pe DN 67 au fost montate lămpi de 60 W putere în fiecare stâlp, iar pe drumurile comunale lămpi de 30W putere montate din doi în doi stâlpi, fluxul luminos al acestor lămpi fiind superior celor anterioare ;
 • S-a finalizat modernizarea DC 91 Bălești-Rasova, valoarea acestei modernizări fiind de peste 5.200.000 lei;
 • S-au reluat lucrările privind canalizarea în satul Ceauru, lucrarea fiind abandonată de aproximativ 2 ani și estimăm că învestiția va fi finalizată cel mai târziu în semestrul I al anul 2017;
 • Au fost reluate lucrările de alimentare cu apă a satelor Rasova, Cornești, Găvănești, Stolojani și Tălpășești. Acestă lucrare se va finaliza în primul trimestru al anului 2017;
 • A început investiția pentru canalizarea satului Bălești (parțial) , a satului Tămășești și a satului Voinigești;
 • S-a finalizat asfaltarea DC Găvănești, inclusiv a drumului ce face legătura cu satul Stolojani;
 • Se lucrează la consolidarea acostamentului drumului din satul Găvănești (zona Lungan) ;
 • S-a întocmit studiul de fezabilitate pentru reabilitarea căminelor culturale din satul Rasova și Stolojani;
 • S-a licitat lucrarea de investiții „Construcție grădiniță 3 săli de clasă în satul Bălești ”, investiție ce va fi finalizată până în luna august anul 2017 ;
 • S-au procurat echipamente de joacă pentru copii și au fost montate, amenajându-se spații de joacă în satele Bălești(linia a II-a – Merfu) și Ceauru ( stadion, grădiniță si punte) ;
 • S-a regularizat pârâul Rasova în zona pod Tămășești și zona „ Purec” Bălești ;
 • Au fost balastate unele drumuri de luncă , zona Bălești, Tămășești, Ceauru și Tălpășești;
 • S-a zugrăvit Scoala Generală ‘’Antonie Mogoș” și sala de sport din satul Ceauru;
 • A fost întocmită documentația pentru reabilitarea grădiniței din satul Ceauru;
 • S-a defrișat vegetația pe DN67, drumul comunal Tămășești (în zona Crihala), DN67- Intrare Tălpășești, fostul sediu al Consiliului Local din satul Cornești;
 • S-a asfaltat drumul comunal din Rasova în zona alunecării de teren, drumul dintre Biserica Tălpășești și „Mahala” și drumul din zona loturilor concesionate din satul Ceauru (zona Clean);
 • S-a asfaltat ulița ce leagă Drumul Comunal de biserica din satul Găvănești;
 • S-a asfaltat aleea ce leagă Drumul Județean Stolojani de biserica din acest sat;
 • S-a asfaltat drumul de legătură dintre cele două linii ale satului Stolojani (Cămin Cultural, Școală Primară);
 • S-a decolmatat canalul “ Ieruga ” , zona Stolojani – Cornești ;
 • S-a consolidat puntea din satul Stolojani, pilonul din partea de Est, punte ce se află în dreptul bisericii din satul Stolojani;
 • S-a reparat puntea din satul Tălpășești, în zona “ Murta ” prin înlocuirea podelei;
 • A fost transportată cantitatea de 700 tone balast care a fost depozitată în zona Jaleș și este folosită pentru plombarea unor drumuri de luncă la nivel de comună ;
 • S-a executat lucrarea de montare a unei centrale termice și calorifere pentru încălzirea Căminului Cultural “Ion Teoteoi” din satul Bălești, procurându-se și perdele pentru acesta ;
 • S-a achiziționat cantitatea de nisip necesară sezonului rece ;
 • S-a achiziționat o lamă de dezăpezit care va fi montată pe încărcătorul frontal din dotarea Primăriei Comunei Bălești;
 • S-au lărgit intrările din DN 67 spre satele Tălpășești și Bălești (zona Giurcan  și Grădiniță Bălești);
 • Au fost plombate gropile din drumurile comunale asfaltate din satele Bălești, Ceauru și Tămășești;
 • S-au procurat două motocositori în valoare de 5500 lei fiecare, necesare întreținerii DN 67 și a altor zone .
 • S-a defrișat vegetația de pe marginea Drumului Județean Cornești-Stolojani și a Drumului Comunal Cornești-Găvănești;
 • S-a decolmatat o parte a canalului și șanțului din satul Stolojani (zona Buliga);
 • S-a realizat iluminatul ornamental pe DN 67 în mod corespunzător, achiziționându-se un număr de 32 ghirlande noi, pe lângă cele existente;
 • S-au organizat cu mult succes manifestările ocazionate de ” Zilele Comunei Bălești” în zilele de 6,7 și 8 septembrie ;
 • Pentru prima oară în Comuna Bălești s-a organizat ”Ziua Vârstnicilor” , eveniment la care au participat peste 300 de invitați;
 • Cu ocazia Zilei Naționale a României (1 Decembrie) s-au depus coroane cu flori la monumentele eroilor din fiecare sat ;
 • Pentru Sărbătorile de Iarnă au fost acordate un număr de 1100 pachete (acordate elevilor de pe raza comunei, persoanelor cu handicap gr.I cu asistent personal, beneficiarii de ajutor social și colindătorii), fiecare dintre acestea având o valoare de 20 lei;
 • S-a întocmit documentația pentru amenajarea clădirii fostului dispensar uman Bălești în local tip after-school ;
 • S-a întocmit documentația pentru extinderea alimentării cu apă a satelor Bălești, Tămășești , Ceauru și Rasova prin forare a unui nou puț ;
 • S-a procurat stația de clorinare pentru rețeaua de alimentare cu apă din satul Cornești (Corneștii Noi), urmând a se lua avizul sanitary de către C.E.O;
 • S-a reparat și vopsit mâna curentă la toate podurile și podețele din comună;
 • S-a înființat Centrul Medical de Permanență care funcționează în incinta actualului dispensar medical ;
 • S-a înființat centrul de asistență comunitară ce își desfăsoară activitarea după un program stabilit în fiecare sat din comună;
 • S-a arat stadionul din satul Ceauru în vederea refacerii gazonului și s-a început executarea tribunelor cu o capacitate de aproximativ 400 locuri;
 • A fost sprijinită echipa de fotbal A.S INTERNAȚIONAL Bălești , echipă ce a obținut rezultate deosebite: câștigarea Cupei României-faza județeană; câștigarea Supercupei Gorjului; participarea în faza natională a Cupei Romaniei unde a ajuns până în turul 4 și clasarea pe primul loc (campioană de toamnă), pentru prima oară,  în turul ediției de campionat 2016-2017;
 • La Căminul Cultural “ Ion Teoteoi “ din satul Bălești s-a organizat tradiționala horă cu ocazia Sfintelor Sărbători de Iarnă;
 • Se estimează că  bugetul local va fi realizat în procent de aproximativ 95%.

În calitate de primar al comunei Bălești, doresc,  în mod expres,  să mulțumesc viceprimarului comunei pentru sprijinul acordat, Consiliului Local Bălești și întregului colectiv al aparatului de specialitate.

Rog cetățenii comunei Bălești să aibă încredere că problemele cu care se confruntă vor fi rezolvate.

În luna ianuarie vom publica în ziarul local acțiunile propuse a fi realizate în anul 2017,  acțiuni ce pot fi completate cu propunerile si sugestiile dumneavoastră.

Primarul Comunei Bălești, împreună cu echipa sa, vă urează un călduros “La mulți ani!”,  împliniri și realizări cât mai multe în următorul an!

 

Lucrări și investiții executate și în curs de executare la nivelul comunei Bălești în anul 2017

INVESTIȚII EXECUTATE ÎN PERIOADA IANUARIE–APRILIE 2017

          Vă prezentăm lucrările de investiții realizate în perioada ianuarie-aprilie 2017, precum și pregătirea altor lucrări de investiții pentru perioada imediat următoare:

 • Achiziționat locuri de joacă pentru copii: 6 topogane, 14 balansoare, 14 leagăne, 12 bănci  și a început montarea acestora în satele: Rasova, Bălești, Tălpășești, Tămășești, Cornești și Voinigești.
 • Au început lucrările de asfaltare a drumului comunal DC 91, în zona alunecării teren (Rasova).
 • Au continuat lucrările la canalizare în satele Bălești si Tămășești.
 • S-au executat lucrări de consolidare la drumul Găvănești în zona „Lungan”.
 • S-au executat lucrări de modernizare a stadionului din satul Ceauru, lucrări ce au constat în realizarea unei tribune de peste 400 locuri , însămânțarea terenului de joc, s-a forat un puț pentru asigurarea cantității de apă necesară pentru irigarea suprafeței de joc, s-a achiziționat plasa de protecție , au început lucrările de modernizare a vestiarelor.
 • S-a forat un puț pentru mărirea debitului de apă potabilă la sistemul de alimentare cu apă al Comunei Bălești.
 • Au fost depuse pentru finanțare din fonduri U.E., cereri pentru reabilitarea și modernizarea Caminului Cultural Rasova, Căminului Cultural Stolojani și grădinița din satul Ceauru.
 • S-a depus la MDRAP documentația pentru canalizare ape menajere în satele din fosta Comună Cornești și a D N 67.
 • Cu data de 02.05.2017 vor începe lucrările pentru reabilitarea fostului sediu al dispensarului uman , în vederea amenajerii acestuia tip AFTERSCHOOL .
 • S-au făcut demersuri pentru dotarea Ansamblului ”Brâulețul” cu instrumente și costume populare.
 • S-a organizat licitația pentru construirea unui miniteren de fotbal în satul Ceauru.
 • Până pe data de 15 mai anul curent se va achiziționa un buldoexcavator nou.
 • S-a realizat expertiza tehnică la sistemul de alimentare cu apă în fosta Comună Cornești și satul Rasova , iar în cel mai scurt timp vor fi reluate lucrările în așa fel încât pînâ la finele lunii iulie anul curent să fie finalizat.
 • S-a licitat lucrarea de alimentare cu apă a satului Voinigești , lucrarea ce va începe în luna mai anul curent.
 • Până pe 10 Mai 2017 se vor depune documentele pentru înființarea Centrului social de zi în satul Cornești.
 • Referitor la lucrările de canalizare apă menajeră Comuna Bălești, satul Ceauru , facem următoarele precizări :
 • Lucrarea de canalizare este începută din anul 2009 și constructorul S.C. AMI S.A. a lucrat în funcție de sumele de bani alocate de MDRAP .
 • Începând cu noiembrie 2015 MDRAP ne-a asigurat fonduri pentru finalizarea construcției, acest lucru a fost transmis constructorului , dar acesta, în perioada anului 2016, a executat lucrări de aproximativ 300.000 lei. Pentru urgentarea lucrărilor, au avut loc  mai multe întâlniri la sediul Primăriei Bălești cu reprezentanții constructorului, aceștia asigurându-ne că până la finele anului 2016 această lucrare va fi finalizată . Acest termen a fost stipulat și în actul adițional la contract, încheiat între Consiliul Local Bălești și constructorul S.C. AMI  A . Observând ca, constructorul nu finalizează lucrările , în data de 28.04.2017 am trimis o adresă la acesta, înștiințându-l că termenul de finalizare a investiției a expirat, urmând ca U.A.T. Comuna Bălești să contracteze lucrările la altă firmă pentru a finaliza aceste lucrări.

În perioada ianuarie – aprilie 2017 am executat și achitat lucrări de investiții de peste 6,5 ori mai mari ca în perioada similară a anului 2016 , s-au obținut avize, s-au întocmit studii de fezabilitate și s-au organizat licitații pentru perioada imediat următoare.

OBIECTIVE REALIZATE ÎN ANUL 2017

Am reușit să aducem la îndeplinire o mare parte dintre lucrările pe care ni le-am propus sau care erau în derulare.

În continuare, vom enumera activitățile realizate în anul 2017:

 • Baza sportivă multifuncțională în satul Ceauru – 250.000 lei;
 • Teren sport – tribune – vestiare (apă caldă) – 80.000 lei;
 • Buldoexcavator – achizitie buget local – 349.600 lei;
 • Finalizatea lucrărilor la proiectul de alimentare cu apă în satele Tălpășești, Găvănești, Cornești, Stolojani și Rasova (expertizei tehice și rest de executat 220.000 lei buget local, 200.000 lei MDRAP);
 • Extinderea rețelei de energie electrică în satul Tălpășești, DN 67, valoare 80.000 lei, buget local;
 • Piața agroalimentară Bălești – Piața Coșbuc, în zona Fântâna lui Coșbuc, DN 67 – valoare 40.000 lei;
 • Extinderea rețelei de apă în toate satele și ulițele, DN 67 (zona Udrescu până în zona Coșbuc), Tălpășești (la intersecția cu Marinescu până la ultima casă),

Stolojani/Tălpășești (în zona Giugelea), zona Clean – satul Ceauru;

 • Extinderea rețelei de apă în satul Voinigești a fost finalizată;
 • Asfaltarea în totalitate a satului Voinigești, două alei din satul Ceauru și parcarea primăriei, valoare 440.000 lei cu TVA;
 • Publicarea în SEAP a sistemului de canalizare din satul Ceauru , în urma expertizei tehnice. Este de dorit ca acest sistem să fie finalizat pe la jumătatea anului 2018 (rest executie 2.000.000 lei);
 • A fost amenajată infrastructura drumului în zona Clean din satul Ceauru;
 • Finalizarea lucrărilor la After School;
 • Finalizarea lucrărilor la grădinița nouă din satul Bălești;
 • Balastarea drumului de luncă în zona Puierniță;
 • Balastarea drumurilor de luncă, pe drumul zona Ciobanu (Tudorescu Ion) până în zona Tașcău, la Tămășeștii de Jos;
 • Amejarea infrastucturii drumului în zona Udrescu spre luncă;
 • Au fost amplasate locuri de joacă la Rasova (scoală), Tălpășești (grădiniță), Voinigești (scoală), Găvănești (școală), Cornești vechi (grădiniță), Cornești noi (grădiniță), Tămășeștii de Jos (școală), zona Blocuri și la After School;
 • Se lucrează cu celeritate la rețeaua de canalizare a satelor Bălești (DN 67, Linia II) și Voinigești;
 • Am asigurat legătura satului Rasova cu satul Rasovița, prin amenajarea drumului și introducerea unui tub urmând să pietruim acest drum;
 • Am intervenit și rezolvat infrastructura pe drumul din lunca Ceauru Vechi până în zona fântâna lui Baston (infrastructură grav deteriorată);
 • Am balastat drumuri de luncă din satul Găvănești și intrările spre pădure la indicația cetățenilor;
 • Am balastat lunca din satul Tălpășești;
 • Am intervenit prin vopsire și igenizare la Școlile Gimnaziale ”Antonie Mogoș” Ceauru și Bălești;
 • Am sprijinit și vom sprijini permanent solicitările venite din partea cetățenilor Comunei Bălești cu privire la executarea unor lucrări cu utilajele din dotarea parcului auto (traker, buldoexcavator, excavator, volă, tractor, remorcă, etc.);
 • Am remediat împrejmuirea de la dispensarul uman din localitatea Bălești, unde funcționază Centrul de permanență;
 • Am sprijinit și vom sprijinii lăcașurile sfinte (bisericile) pentru executarea unor lucrări, exemplu copertina sat Stolojani 2500 lei;
 • Depărtarea permanent a vegetației din zona DN și în satele: Găvănești, Stolojani, Tălpășești și Tămășești.

Mulțumesc tuturor cetățenilor comunei Bălești, consilierilor locali și, nu în ultimul rând, aparatului de specialitate al primarului comunei Bălești, care au contribuit la realizarea acestor obiective ce vor conduce la îmbunătățirea calității vieții tuturor.

 

Lucrări și investiții executate și în curs de executare la nivelul comunei Bălești în anul 2018

BILANȚUL PRIMARULUI COMUNEI BĂLEȘTI LA JUMĂTATEA MANDATULUI

În luna iunie 2018 am ajuns la jumătatea mandatului pe care mi l-au încredințat cetățenii acestei comune și doresc să realizez un bilanț al muncii noastre.

Încă de când am început mandatul de primar, au fost demarate o serie de investiții în Comuna Bălești cu privire la dezvoltarea întregii infrastructuri. În continuare, voi enumera realizările în primii doi ani de mandat:

 • A fost schimbată întreaga rețea de iluminat public (pe LED);
 • A fost construită grădiniță nouă în satul Bălești;
 • A fost finalizată construcția unui afterschool în satul Bălești, în fostul sediu al dispensarului uman;
 • Am adus în Comuna Bălești, cu sprijinul DSP Gorj, Centrul de permanență funcționând și oportun tuturor categoriilor de vârstă;
 • Am înființat rețea de canalizare în satele Bălești, Linia II , DN67, Tămășești, Voinigești;
 • De asemenea, a fost introdusă apa în toate satele comunei, ex: Voinigești, Rasova, Tălpășești, Cornești, Stolojani, Găvănești, Cornești -sat nou;
 • A fost asfaltat întregul sat Găvănești, ulița bisericii din satul Găvănești, linia dintre satele Stolojani, ulița de lângă Biserica Tălpășești, Zona Clean din satul Ceauru, două alei în zona ”Iaz” și zona Punte Bălăcești;
 • Am asfaltat aleea de la Cimitirul Bălești, parcarea din fața Primăriei și am asfaltat integral satul Voinigești;
 • Am finalizat integral asfaltarea drumului DC 91 Bălești –Rasova și aleea care duce la cimitirul Rasova;
 • Am reparat intrgral toate intersecțiile din satul Ceauru – Bălești, în zona Gurguleu lângă podul căii ferate am făcut o alee pietonală care face legătura dintre pod și drum;
 • Am reabilitat puntea în satul Stolojani, în zona cimitir Stolojani;
 • Am făcut extindere rețea electrică în satul Tălpășești, asigurând energie electrică pentru toți locuitorii din acea zonă care nu beneficiau de această facilitate;
 • Pentru cultivatorii de legume din satele Cornești, Stolojani și Tălpășești am introdus apa pe vechiul fir numit ”Bălți”, astfel venind în sprijin pentru a le asigura condițiile necesare irigării terenurilor;
 • Am făcut Piața Agoalimentară ”Coșbuc”, în sprijinul producătorilor locali de legume, zarzavaturi, cereale și crescătorilor de păsări;
 • Am balastat permanent drumurile de exploatație agricolă și luncilor de pe raza Comunei Bălești (ex. Drumul din lunca Ceaurului vechi, zona Puielniță, zona dig iaz, zona Bălți Tălpășești ….);
 • A fost forat un puț pentru mărirea debitului de apă potabilă al rețelei de distribuție apă;
 • Am asigurat legătura satului Rasova cu satul Rasovița, prin amenajarea drumului și introducerea unei tub;
 • Am intervenit pentru igienizare (inclusiv vopsire) la Școala Gimnazială „Antonie Mogoș”, Ceauru și Bălești;
 • Am sprijinit și vom sprijini permanent solicitările venite din partea cetățenilor Comunei Bălești cu privire la executarea unor lucrări cu utilajele din dotarea parcului auto;
 • Am remediat împrejmuirea de la dispensarul uman din localitate;
 • Am sprijinit și vom sprijini Lăcașurile de Cult pentru executarea unor lucrări;
 • Am achiziționat un buldoexcavator (buget local);
 • Am refăcut în integralitate toată baza sportivă (stadionul comunal) prin reînsămânțare și atașarea unor tribune echipate în mod corespunzător;
 • Am construit integral o minibază multifuncțională de tip II în zona stadionului;
 • Am dotat corespunzător vestiarele bazei sportive;
 • Am amenajat scena din zona stadionului pentru activitățile culturale;
 • Am dotat ansamblul ”Brâulețul” cu costume populare tradiționale noi și instrumente muzicale;
 • Am amenajat în fiecare sat câte un spațiu sau mai multe spații de joacă compuse din: topogane, leagăne, balansoare, băncuțe;
 • Am înaintat documentația pentru construcția unei baze sportive moderne în satul Tălpășești (GAL);

Derulăm în continuare proiecte pe fonduri europene:

 • Suntem la faza de licitație pentru execuția lucrării la grădinița din satul Ceauru, estimăm că termenul de începere a lucrării jumătatea lunii iulie, începutul lunii august 2018;
 • Suntem la faza de licitație la cele două cămine culturale din satele Rasova și Stolojani, estimăm o începere a acestor lucrări în luna august 2018 (AFIR);
 • Avem proiectul depus și am fost declarați eligibili pentru un proiect ( Centrul social de zi și îngrijire la domiciliu) în satul Cornești în sediul fostei primării – suntem la faza de clarificări și asteptăm ca în orice moment să semnăm contractul de finanțare (POR);
 • Am extins Compartimentul de Asistență Medicală Comunitară, acest compartiment fiind finanțat integral din bani proveniți de la Ministerul Sănătății;
 • Licităm în momentul de față canalizarea din satul Ceauru cu precizarea că sperăm ca lucrările să înceapă în luna iulie a.c. (PNDL 1), această lucrare fiind extrem de importantă având în vedere contextul satului care este sistematizat;
 • Licităm în momentul de față lucrarea de canalizare în satele Tălpășești, Stolojani, Cornești, Corneștii Noi , DN 67, Găvănești (PNDL2);
 • Am dat ordinul de începere pentru înființare rețea canalizare Bălești, Linia 2, Gurguleu;
 • De asemenea, am dat ordin de începere pentru lucrarea de extindere a rețelei electrice în zona strămutați – lucrare finalizată în prezent;
 • De asemenea am semnat contractul pentru extindere rețea gaze în zona Corneștii Noi;
 • Avem în atenție dotarea dispensarului comunal (centrul de permanență) cu grupuri sanitare noi, vestiare, cabină duș – lucrare finalizată în prezent;
 • Vom avea în vedere executarea unui zid de rezistență (extindere) în zona Florică, estimăm începerea lucării în luna august-septembrie a.c;
 • Vom depune documentația pentru reabilitarea grădiniței din satul Cornești;
 • Vom face demersuri pentru extindea rețelei de alimentare cu apă în zona strămutați .

 

Lucrări și investiții executate și în curs de executare la nivelul comunei Bălești în anul 2019

La nivelul județului Gorj, comuna Bălești este apreciată ca o comună dezvoltată durabil având în vedere că în ultimii ani s-au realizat un număr mare de investiții. Toate acestea le-am făcut împreună cu Consiliul Local Bălești, cu aparatul meu de specialitate și, nu în ultimul rând, cu cetățenii cu care am ținut permanent legătura, aceștia venind cu propuneri și sugestii pentru dezvoltarea localității noastre.

Experiența pe care am acumulat-o până în prezent, m-a învăţat că o idee, o strategie de dezvoltare nu se poate realiza dacă nu este însuşită de către cetăţeni.

Și în anul 2019, la nivelul comunei Bălești, eu, în calitate de primar, am planuri ambițioase. Mai exact, avem în derulare lucrări, sau care vor începe în această primăvară, care vor contribui la ridicarea nivelului de trai al cetățenilor comunei Bălești, astfel:

 • se lucrează la reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului Cultural Stolojani;
 • începând cu luna martie a acestui an se vor începe lucrările și la reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului Cultural Rasova;
 • s-au început lucrările de reabilitare, modernizare și dotare a Grădiniței din satul Ceauru, acestea fiind în desfășurare;
 • în luna martie a.c. se vor demara lucrările de canalizare în satele Cornești, Găvănești, Stolojani, Tălpășești;
 • la finalul lunii martie, începutul lunii aprilie, se va finaliza lucrarea de introducere a gazelor naturale în satul Corneștii Noi;
 • extinderea capacității alimentării cu apă, prin realizarea unui nou foraj în pct. „Tălpășești”;
 • în luna aprilie a acestui an se va realiza lucrarea de asfaltare a tronsonului de drum din zona „Gurguleu”, cca.500 m;
 • finalizarea lucrărilor de canalizare în satul Ceauru.

Programul de lucrări poate fi îmbunătățit cu propunerile și sugestiile primite de la cetățenii comunei Bălești mai ales că sloganul meu este: „APROAPE DE OAMENI, ÎMPREUNĂ CU EI”.

Sunt conștient că sunt multe lucrări de făcut în Comuna Băleşti dar până la urmă acestea vor fi duse la îndeplinire.

 

Lucrări executate și în curs de executare 2016 – 2019

 

Facilitati oferite investitorilor: Construcţiile fostei SC Ceres SA – unitate în lichidare, constând în 8 grajduri, 100 capete bovine fiecare

Proiecte de investitii: Înfiinţare sisteme de reţele de canalizare şi staţii de epurare în comuna Băleşti, judeţul Gorj şi satele aparţinătoare

Amenajare parcare bloc Băleşti şi construirea unei fose septice

Amenajare drum fost CFF şi construire podeţe

Proiect integrat – Canalizare şi epurare ape uzate în satele Tămăşeşti, linia 2 Băleşti şi Voinigeşti, extindere reţea de distribuţie apă potabilă în satul Voinigeşti, modernizare drumuri comunale şi stradale în comuna Băleşti, construire grădiniţă cu 3 clase în satul Băleşti, dotarea căminului cultural pentru activitatea Ansamblului Folcloric Brâuleţul

Înfiinţare parc în zona centrală a comunei Băleşti, judeţul Gorj

Construire aşezământ cultural

Balastarea drumurilor de luncă sau a drumurilor de centură pentru utilajele agricole

Realizarea unei tribune de 3 rânduri scaune la Stadionul din satul Ceauru

Îmbunătăţirea structurii drumurilor de exploataţie agricolă şi rută alternativă pentru traficul agricol în comuna Băleşti, judeţul Gorj

Decolmatarea unor canale pentru apele pluviale în zona Corneşti-Găvăneşti-Stolojani

Realizarea unei punţi peste pârâul Jaleş “La Grecu”

Asfaltare drumuri comunale şi stradale sat Ceauru, comuna Băleşti

Demolare pod Cale Ferată peste pârâul Jaleş

Construire pod în zona Bâcu, peste Şuşiţa (apa rece)

Reagularizare şi apărare maluri pârâu Imuroasa, sat Tămăşeşti, comuna Băleşti, judeţul Gorj

Construire pod peste pârâul Iaz (zona Ciobanu)

Reabilitare sistem rutier DC 91, comuna Băleşti, judeţul Gorj

Construire două punţi peste pârâul Rasova, în punctele “La Cimitir” şi “La Laiu”

Construire dig (gabioane) ramificaţie canal Bălţi din pârâul Jaleş

Amenajare 500 m canal – preluare ape pluviale – în punctul Tufa Cucii

Alimentare cu apă satele Corneşti, Găvăneşti, Stolojani, Tălpăşeşti şi Rasova, comuna Băleşti, judeţul Gorj

Canalizare menajeră satele Ceauru şi Băleşti, comuna Băleşti, judeţul Gorj