Anunțuri publice

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Anunț etapa 3 PUG

Informare publică cu privire la modificarea sediilor secțiilor de votare

Anunț – Etapa a II-a PUG

Anunț – Intenție de elaborare plan urbanistic general

Anunț rezultat final de promovare in grad profesional funcție publica de execuție

Anunț privind implicarea și consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor privind Planul Urbanistic Zonal ,,Construire Parc Indusrial GORJ-Punct de lucru Bălești”-beneficiar Consiliul Județean Gorj

Anunt organizare concurs pentru ocupare post medic primar-Medicină de familie

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Anunț autorecenzare asistată

Anunt rezultate etapa I – analiza raportului de activitate al managerului Caminului Cultural “Ion Teoteoi” Balesti

Proces-verbal afisare a adresei Institutiei Prefectului – Judetul Gorj nr. 2997 din 23.02.2022

Măsuri organizatorice în vederea desemnării consilierului de etică la nivelul apartului de specialitate al Primarului Comunei Bălești și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Dispoziția nr-509 privind instituirea unor măsuri pe perioada stării de alertă în cadrul Primăriei Comunei Bălești

Anunț rezultate selecție dosare concurs de recrutare pentru ocupare funcție publică de execuție vacanță

Anunt rezultate finale concurs ocupare post contractual de executie administrator II

Ofertă de vânzare teren Vlădulescu Dumitru

Ofertă de vânzare teren Zamboc Vasile

Anunț privind desfășurarea procedurii de evaluare pentru reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. UTIL LOCAL S.R.L. BALEȘTI

Anunt rezultate Etapa I analiza nou proiect de management

Ofertă de vânzare Haidău Iulia

Evaluarea finală a managementului Căminului Cultural “Ion Teoteoi” Bălești, județul Gorj

Ofertă de vânzare Ursățanu Doina,Ursățanu Mihai și Ursățanu Vasile-David

Ofertă de vânzare Dincă Simona Claudia

Ofertă de vînzare teren Calotă Liliana

Ofertă de vînzare teren Giurcan Ion

Ofertă de vînzare teren Mehedințu Angela

Ofertă de vînzare teren Croicu Maria

Ofertă de vînzare teren Cocolea Maria

Ofertă de vînzare teren Duțescu Vasile

Ofertă de vînzare teren Duțescu Vasile

Ofertă de vînzare teren Mehedințu Angela

Ofertă de vînzare teren Baroiu Alecxandru

Ofertă de vînzare teren Ularu Rodica-Viorica

Ofertă de vînzare teren Mereu Valeria

ANUNȚ cuprinzând punctajele și rezultatele obținute de candidată la proba scrisă din data de 29 mai 2019 la concursul de recrutare organizat pentru ocupare, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului Licitații și Achiziții Publice din Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Bălești

Anunt rezultat final evaluare management camin cultural

Anunt public privind decizia etapei de încadrare privind proiectul “EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA BĂLEȘTI, SURSA TĂLPĂȘEȘTI, JUDEȚUL GORJ”

Anunț evaluare management cămin cultural

Anunț rezultate examen promovare în clasă

Anunț privind punctajele și rezultatele obținule la proba scrisă la examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bălești, județul Gorj

Anunț verificare cerere examen promovare în clasă

Anunț punctaje și rezultate finale examen promovare în grad profesional

Anunț rezultate proba interviu promovare în grad profesional

Anunț privind susținerea interviului în data de 11 octombrie 2018

Anunț rezultate proba scrisă promovare în grad profesional

Rezultatul selecției de dosare la examenul de promovare în grad

Anunț organizare examen promovare în clasă

Anunț examen promovare în grad profesional

Protectia datelor cu caracter personal

Anunt rezultate finale examen promovare in grad profesional

Anunț rezultate proba interviu la examenul de promovare în grad profesional

Anunț privind susținerea interviului la examenul de promovare în grad profesional în data de 7 mai 2018

Anunț rezultate proba scrisă examen promovare în grad profesional

Anunț rezultate selecție dosare examen promovare în grad profesional

Anunț rezultate finale evaluare management cămin cultural

Anunț examen promovare în grad profesional

Anunt privind evaluarea managementului Caminului Cultural “Ion Teoteoi” Balesti.

Anunț privind intenția de elaborare P.U.Z.

Anunț privind organizarea licitației publice deschise, cu strigare din 08.02.2018

Anunț privind organizarea licitației publice deschise, cu strigare din 31.01.2018

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – Extindere canalizare Linia II Balesti-Gurguleu, comuna Balesti, jud.Gorj

Anunt referitor la proiectul de hotarare cu caracter normativ privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018

Anunt informare fonduri europene pentru fermieri (apicultura, legumicultura si pomicultura)

Anunț rezultate finale examen promovare contractual

ORDONANŢĂ nr. 28 din 27 august 2008 (*actualizat*)

ORDIN nr. 734 din 29 aprilie 2015

Anunț rezultat proba scrisă examen promovare contractual

Anunt amanare examen (proba scrisa) promovare contractual

Publicatie de vanzare imobiliara 01.09.2017

Anunt rezultat selectie dosar examen promovare contractual

Anunt examen promovare personal contractual

Anunt rezultate finale concurs functie contractuala de executie 

Anunt rezultate proba interviu concurs functie contractuala de executie 

Anunt rezultate proba scrisa concurs functie contractuala de executie

Anunt selectie dosare functie contractuala de executie

Anunt rezultate finale concurs functie publica de conducere

Anunt rezultate proba interviu functie publica de conducere

Anunt rezultate proba scrisa concurs de recrutare functie publica de conducere

Anunt rezultate finale concurs functie publica de executie

Anunt rezultate proba interviu functie publica de executie

Anunt organizare concurs pentru ocupare post contractual de executie

Anunt selectie dosare concurs sef Serviciul Agricultura

Anunt rezultate proba scrisa concurs functie publica de executie

Anunt rezultate finale examen promovare contractuali

Anunt rezultate selectie dosare concurs functie publica de executie

Anunt rezultate promovare din gradul profesional debutant – asistenti medicali comunitari

Notificări – Situația debitelor mai mari de 500 lei la 10.05.2017

Anunt rezultate selectie dosare promovare contractuali

Anunt concurs functie publica de conducere vacanta

Anunt de selectie a partenerilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 (POR)

Anunt examen promovare din gradul profesional debutant – asistenta medicala comunitara

Anunt concurs de recrutare pentru ocupare functie publica de executie

Anunt rezultate finale concurs de recrutare pentru functia de executie de referent, clasa III, gradul profesional superior

Anunt rezultate solutionare contestatii la proba scrisa a concursului din 10.04.2017 – referent, clasa III, gradul profesional superior

Anunt indreptare eroare materiala strecurata in titlul anuntului nr. 6274 / 2017 

Anunt rezultate proba scrisa la concursul de recrutare functie publica de executie

Anunt rezultate selectie dosare concurs recrutare functie publica

Anunt concurs

Anunt rezultate finale la examenul de promovare in grad profesional

Anunț rezultate selecție dosare la examenul de promovare in grad profesional a unor functionari publici

Anunt rezultate finale la concursul de selectie pentru Consiliul de Administratie al S.C. UTIL LOCAL S.R.L. Balesti 

Anunt rezultate la etapa a II-a la concursul de selectie pentru Consiliul de Administratie al S.C. UTIL LOCAL S.R.L. Balesti

Anunt privind sustinerea interviului – Etapa a II-a la concursul de selectie prealabila pentru Consiliul de Administratie al S.C. UTIL LOCAL S.R.L. Balesti

Anunt rezultate selectie dosare la concursul de selectie prealabila pentru Consiliul de Administratie al S.C. UTIL LOCAL S.R.L. BALESTI

Calendar selectie membru pentru Consiliul de Administrație S.C. UTIL LOCAL S.R.L. BĂLEȘTI

Anunt concurs buldoexcavatorist S.C. UTIL LOCAL S.R.L.

Anunt rezultate contestatie la proba scrisa – functie publica de conducere

Anunt rezultate proba scrisa functie publica de conducere

Anunt organizare concurs/ examen promovare in grad profesional

Anunt organizare examen promovare in clasa

Anunt rezultate selectie dosare concurs functie publica de conducere

Anunt public concurs selectie administratori neexecutivi la S.C. UTIL LOCAL S.R.L.

Anunt punctaje si rezultate finale concurs selectie administratori neexecutivi

Anunt concurs functie publica de conducere vacanta

Anunt rezultat interviu concurs selectie administratori neexecutivi

Anunt rezultat selectie dosare

Modificare calendar concurs selectie

Modificare calendar concurs selectie

Calendar concurs selectie

Anunt public

Anunt rezultate finale concurs

Anunț rezultate interviu

Anunt rezultate proba scrisa din 25.10.2016

Anunt rezultat selectie dosare concurs 19.10.2016

Anunt cuprinzand punctajele si rezultatele obtinute la concursul organizat in intervalul 5 octombrie 2016 (proba scrisa) – 7 octombrie 2016 (proba interviu) in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a doua functii contractuale de executie vacante (asistent medical comunitar debutant si asistent medical comunitar principal) din cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Comunitara din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Balesti, judetul Gorj

Anunt cuprinzand puntajele si rezultatele obtinute da candidati la proba interviu din 07.10.2016

Anunt cuprinzand punctajele si rezultatele obtinute de candidati la proba scrisa in data de 05.10.2016

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea a unei functii contractuale de executie vacanta din cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Comunitara din aparatul de specialitate al Primariei Balesti 03.10.2016

Anunt cuprinzand rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru concursul organizat in data de 05.10.2016 (proba scrisa) pentru doua functii de asistent medical comunitar debutant si asistent medical comunitar  principal.

Convocare a Consiliului de Administratie 26.09.2016

Anunt Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua functii contractuale de executie vacante din cadrul compartimentului comunei Balesti

Anunt examen/ concurs promovare in grad profesional a unor functionari publici din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Balesti

Anunt cuprinzand punctajele si rezultatele finale obtinute de candidatul inscris la examenul de promovare in grad profesional din 11.04.2016

Anunt rezultate selectie dosare promovare in grad  profesional

Anunt cu rezultatul final obtinut de managerul Caminului Cultural “Ion Teoteoi” Balesti la evaluarea managementului din data de 23.03.2016

Anunt privind evaluarea managementului Caminului Cultural „Ion Teoteoi”

Anunt  promovare in grad profesional

Anunt rezultate finale obtinute de candidati la concursul ce s-a desfasurat in perioada 18-21.01.2016

Anunt cuprinzadn punctajele si rezultatele obtinute de candidati la proba interviu in data de 21.01.2016

Anunt amanare interviu

Anunt rezultat contestatii

Anunt cuprizand puctajele si rezultatele obtinute de candidati la proba scrisa in data de 18.01.2016

Anunt cuprinzand rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat in perioada 18-20 ian 2016 pt ocuparea a trei functii publice vacante

Anunt cuprinzand punctajele si rezultatele finale obtinute in intervalul 17-22.12.2015

Anunt cuprinzand punctajele si rezultatele obtinute la proba interviu din data de 22.12.2015

Anunt concurs de ocupare a trei functii publice de executie vacante

Anunt cuprinzand punctajele si rezultatele la examenul de promovare in data de 14 decembrie 2015 pentru functia de sofer II

Anunt cuprinzand rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru concursul organizat in intervalul 17-22 decembrie 2015

Anunt cuprinzand punctajele si rezultatele obtinute la examenul de promovare pentru functia contractuala de executie de inspector de specialitate

Anunt cuprinzand rezultatul analizarii dosarului depus pentru examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara, organizat in data de 14.12.2015 pentru functiia de sofer II

Anunt cuprinzand rezultatul analizarii dosarului depus pentru examnul de promovare  in gradul profesional imediat superior, organizat in data de 8 decembrie 2015.

Anunt examen sofer 25.11.2015

Anunt concurs 23.11.2015

Anunt public 19.11.2015

Anunt public 09.11.2015

Anunt rezultate concurs 21.10.2015

Anunt interviu 26.10.2015

Anunt amanare interviu pentru concursul de ocuparea pe perioada nedeterminata a doua functii contractuale de executie de sofer II (transport elevi)

ANUNT cuprinzand punctajele si rezultatele obtinute la oroba scrisa din data de 21.10.2015 la concursul organizat in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a doua functii contractuale de executie vacante de sofer II (transport elevi) din cadrul Compartimentului Administrativ din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Balesti, judetul Gorj

Anunt cuprinzand rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru concursul organizat in data de 21.10.2015 (proba scrisa) in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a doua functii contractuale de executie vacante de sofer II (transport elev)

Anunt cu rezultatele selectiei dosarelor – promovare in  grad profesional

Organigrama

Anunt privind organizare concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua functii contractuale de executie vacante de sofer II (transport elevi)

Anunt rezultat selecție membri in Consiliul de  administratie al S.C.  UTIL  LOCAL  S.R.L. Bălești

Anunt selectie dosare in vederea desemnarii membrilor in  Consiliului de Administratie al S.C. UTIL LOCAL S.R.L. BALESTI 18.09.2015

Anunt organizare selectie dosare pentru membrii  Consiliului de administratie al S.C. UTIL  LOCAL S.R.L. BALESTI

Anunt promovare in gradul profesional superior a unui functionar public

Anunt public 12.08.2015

Anunt cuprinzand rezultatul final al concursului privind analiza noului proiect de management al Caminului Cultural „ION TEOTEOI”

Etapa a II-a a CONCURSULUI privind un nou proiect de management in vederea incredintarii managementului CAMINULUI CALTURAL ” ION TEOTEOI ” BALESTI

Anunt intocmire proiect nou de management pentru Caminul Cultural “Ion Teotei” Balesti

Anunt cuprinzand punctajele si rezultatele obtinute la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior, din data de 17.06.2015, pentru functia contractuala de executie de consilier juridic, gradul II.

Anunt cuprinzand rezultatul analizarii dosarului depus pentru examenul de promovare in grad profesional, din data de 16.02.2015, pentru functia contractuala de executie de consilier juridic, gradul II.

Anunt examen de promovare in gradul imediat superior pentru functia contractuala de executie de consilier juridic

Anunt public pentru evaluari-selectie in prealabil în vederea desemnării a trei membri (administratori neexecutivi) în Consiliul de Administraţie al S.C.  UTIL  LOCAL  S.R.L.  BĂLEŞTI – 06.04.2015

Anunt selectie in vederea angajarii in cadrul proiectului “Intarirea Retelei Nationale de Mediatori Romi pentru imbunatatirea starii de sanatate a populatiei rome”

27.02.2015 – PLAN URBANISTIC GENERAL 

14.01.2015 – Anunt evaluări/ selecţie prealabila în vederea desemnării a trei membri (administratori neexecutivi) în Consiliul de Administraţie al S.C.  UTIL  LOCAL  S.R.L.  BĂLEŞTI.

12.01.2015 – Anunt examen de promovare in grad profesional a unui functionar public

14.10.2014 – Anunt selectare a trei membrii (administratori neexecutivi)

16.09.2014 – Anunt concurs posturi contractuale

ANUNT: Concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de guard din cadrul Serviciului Poliţiei Locale – Compartimentul Ordine şi Linişte Publică şi Pază Bunuri  din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Băleşti, judeţul Gorj