Dispozițiile autorității executive

Dispoziție nr.440/06.06.2024 pentru interzicerea comercializării și consumului băuturilor alcoolice în ziua de 09.06.2024

Dispoziția nr. 372 din 10.05.2024 privind delimitarea secțiilor de votare la nivelul Comunei Bălești la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, respectiv la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024

Dispoziția nr. 367 din 08.05.2024

Dispoziția nr. 338 din 24.04.2024

Dispoziția nr. 263 din 29.03.2024 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bălești și Bibliotecii Comunale Bălești, județul Gorj.

Dispoziția nr. 579 din 11.08.2023 privind recuperarea zilei de 14 august 2023, satbilită ca zi liberă prin H.G. nr. 1555 din 2022

Dispoziția nr. 55 din 13.01.2023 privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu

Dispoziția nr. 420 din 30.05.2023 privind recuperarea zilei de 2 iunie 2023

Dispoziția nr. 92 din 31.01.2023 privind aprobarea regulamentelor privind desfășurarea activității în regim de telemuncă și muncă la domiciliu

Dispoziția nr. 65 din 17.01.2023 privind recuperarea zilei de 23.01.2023, stabilită ca zi liberă conform Hotărârii Guvernului României nr 155/2022

Dispoziția nr. 64 din 17.01.2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Bălești, județul Gorj în ședință ordinară pentru data de 27.01.2023

Dispoziția nr. 54 din 13.01.2023 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale în cadrul UAT Comuna Bălești, județul Gorj

Dispoziția nr. 52 din 12.01.2023 privind desemnarea președintelui COMISIEI PARITARE

Dispoziția nr. 49 din 12.01.2023 – constituirea COMISIEI PARITARE la nivelul ap. de spec. al Primarului Comunei Bălești și SPCLEP Bălești

Dispoziție privind stabilirea perioadei în care se desemnează funcționarii publici în Comisia Paritară

Dispoziția nr.754 privind convocarea Consiliului Local al comunei Bălești, județul Gorj în ședință ordinară pentru data de 22.12.2022

D I S P O ZI T I A nr. 706 din 16.11.2022 privind recuperarea zilei de 2 decembrie 2022, stabilită ca zi liberă prin H.G. nr.96 din 2022

D I S P O ZI T I A nr. 384 privind actualizarea COMITETULUI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ-CSSM la nivelul Primăriei Comunei Bălești, județul Gorj

Dispoziția nr.365 privind aprobarea planului anual de perfecționare profesională a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bălești și SPCLEP Bălești, pentru anul 2022

D I S P O ZI T I A nr. 639 privind recuperarea zilei de 29 noiembrie 2021, stabilită ca zi liberă conform Hotărârii Guvernului României nr. 1237/ 2021

Dispoziția nr-509 privind instituirea unor măsuri pe perioada stării de alertă în cadrul Primăriei Comunei Bălești

Dispozitie modificare și completare Regulament de Ordine Interioară – Nr.189 din data 14.04.2021

Dispoziție măsuri prevenire răspândire coronavirus SARS-CoV-2

Dispoziție delimitare secții de votare

DISPOZIȚIE STABILIRE LOCURI PENTRU AFISAJ ELECTORAL

Dispoziție convocare ședință extraordinară 20.07.2020

Dispoziția nr. 287 din 19.05.2020

Dispoziția nr 252 din 16.04.2020

Dispozitia nr. 191 din 12.03.2020

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Bălești în ședința publică ordinară pentru data de 17.10.2019

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Bălești în ședința publică ordinară pentru data de 26.07.2019