Concursuri

Anunt punctaje si rezultate proba interviu concurs ocupare post contractual administrator II-Nr.16664 din 15.10.2021

Anunt rezultate solutionare contestatie proba scrisa concurs post contractual de executie administrator II

Anunt rezultate proba scrisa concurs post contractual administrator II-12.10.2021

Anunt rezultate selectia dosarelor concurs ocupare post contractual administrator II – Clubul Sportiv International Balesti

Anunt organizare concurs de recrutare pentru ocupare functie publica de executie vacanta

Anexa nr. 2D – Adeverinta

Anexa nr. 3 – Formular de înscriere

Anunt cuprizand puctajele si rezultatele finale obtinute de catre candidata inscrisa la examenul de promovare  in clasa a functionarilor publici  din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Balesti, Judetul Gorj, organizat in data de 21.09.2021

Anunt cuprizand punctajele si rezultatele obtinute la proba interviu de catre candidatul inscris la examenul de promovare  in clasa a functionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Balesti (Serviciul Agricultura – Compartimentul Inscrierea Datelor in Registrul Agricol) organizat in data de 21.09.2021

Anunt organizare interviu la examenul de promovare in clasa organizat  pentru functionarii publici, se va desfasura astazi, 21.09.2021, ora 14:30

Anunt cuprizand punctajele si rezultatele obtinute la proba scrisa de catre candidatul inscris la examenul de promovare  in clasa a functionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Balesti (Serviciul Agricultura – Compartimentul Inscrierea Datelor in Registrul Agricol) organizat in data de 21.09.2021

Anunț privind organizarea CONCURSULUI pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de administrator II din cadrul CLUBULUI SPORTIV “INTERNAȚIONAL BĂLEȘTI ” din subordinea CONSILIULUI LOCAL BALEȘTI

Anunt rezultate selectie dosare examen promovare in clasa functionari publici

Anunt organizare examen promovare in clasa

Anunt cu rezultatul final obtinut de managerul Caminului Cultural “Ion Teoteoi” Balesti la evaluarea managementului

Anunt organizare etapa a II -a evaluare management Caminului Cultural “Ion Teoteoi” Balesti

Anunt privind evaluarea managementului Caminului Cultural “Ion Teoteoi” Balesti 

Anunț rezultate finale examen promovare în grad profesional funcționar public

Anunț rezultate probă interviu examen promovare în grad profesional funcționari publici

Anunț privind data susținerii interviului

Anunț rezultate probă scrisă examen promovare în grad profesional funcționari publici

Anunț rezultate finale concurs de recrutare pentru ocupare funcții publice de execuție vacante

Anunț rezultate probă interviu concurs recrutare pentru ocupare funcții publice de execuție vacante

Anunț rezultate probă scrisă concurs recrutare funcții publice

Anunț rezultate selecție dosare examen promovare în grad profesional funcționari publici

Anunț rezultate selecție dosare concurs funcții publice

Anunț rezultate finale la procedura de evaluare pentru reînnoire mandate membri Consiliul de Administrație

Anunț rezultate Etapa I – reînnoire mandate membrii Consiliul de Administrație

Anunț rezultate finale concurs îngrijitor

Anunț amânare etapa I procedură de evaluare reînoire mandate

Anunț rezultate probă interviu concurs angajare îngrijitor

Anunț privind desfășurarea procedurii de evaluare pentru reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. UTIL LOCAL S.R.L. BĂLEȘTI

Anunț rezultate probă scrisă concurs ocupare funcție contractuală de execuție de îngrijitor

Anunț rezultate selecție dosare concurs îngrijitor

Anunț examen promovare în grad profesional funcționari publici

Anunț procedură de evaluare pentru reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. UTIL LOCAL S.R.L. Bălești

HCL privind aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării în vederea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. UTIL LOCAL S.R.L. Bălești

Anunț concurs recrutare pentru ocuparea a doua funcții publice de execuție vacante

Anunț concurs post contractual – îngrijitor

Anunț rezultate obținute privint analiza proietului nou depus de domnul Mihuțoiu Dumitru-Daniel, manager la Căminului Cultural Ion Teoteoi Bălești.

Anunț rezultate obținute la analiza noului proiect de management

Anunt rezultate Etapa I analiza nou proiect de management

Anunț desfășurare analiză proiect de management

Anunț organizare analiză nou proiect de management al domnului Mihuțoiu Dumitru-Daniel

Hotărâre privind organizarea analizei noului proiect de management al domnului Mihuțoiu Dumitru-Daniel, manager al Căminului Cultural Ion Teoteoi Bălești, județul Gorj

Anunț rezultate finale examen promovare în clasa funcționar public

Anunț rezultate proba scrisă examen promovare în clasa funcționar public

Anunț rezultat verificare cerere de înscriere examen de promovare în clasă

Anunț rezultat final manager Cămin Cultural „Ion Teoteoi” la evaluarea finală

Anunț organizare interviu evaluare finală management

Anunț evaluare finală management cămin cultural

Anunț examen promovare în clasă funcționari publici

Evaluarea finală a managementului Căminului Cultural “Ion Teoteoi” Bălești, județul Gorj

Anunț rezultate finale examen promovare în grad profesional a funcționărilor publici

Anunț rezultate proba interviu examen promovare în grad

Anunț stabilire dată interviu examen promovare în grad – 22.04.2020

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în grad profesional funcționari publici din data de 22.04.2020

Anunt rezultat final la evaluarea managementului Caminului Cultural Ion Teoteoi Balesti (a V-a evaluare)

Anunt privind organizarea evaluarii managementului Caminului Cultural, etapa: analiza raportului de activitate si a referatelor analiza de catre comisia de evaluare

Anunț examen promovare în grad profesional funcționari publici

Anunț privind evaluarea managementului Căminului Cultural „Ion Teoteoi” Bălești, județul Gorj (a V-a evaluare)

Anunț rezultate finale examen promovare în grad profesional funcționari publici

Anunt punctaje la examenul de promovare in grad profesional personal contractual

Anunț rezultate proba interviu examen promovare în grad profesional

Anunț interviu pentru concursul din data de 16.12.2019

Punctajele și rezultatele obținute de candidați la concursul din data de 16,12,2019

Anunț rezultat selecție dosar la examenul de promovare în grad profesional organizat pentru funcția contractuală de inspector de specialitate, gradul II

Anunț selecție dosare examen promovare în grad profesional

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate, gradul profesional II

Completare bibliografie concurs nr. 18384/13.11.2019

Anunț examen promovare în gradul profesional imediat superior al funcțiilor publice de execuție de polițist local (inspector), clasa I, gradul profesional principal

Anunț rezultate finale concurs asistent medical comunitar, gradul profesional principal

Anunț rezultat proba interviu concurs asistent medical comunitar, gradul principal

Anunt rezultate proba scrisa concurs asistent medical comunitar, gradul principal

Anunț rezultate selecție dosare concurs asistent medical comunitar, gradul profesional principal

Anunț punctaje și rezultate finale obținute la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară, 25 iunie 2019, ora 10:00, pentru funcțiile contractuale de execuție de șofer (transport elevi), treapta profesională II

Anunț rezultate examen promovare în treapta profesională – personal contractual

Anunț rezultate selecție dosare examen de promovare

Anunț concurs asistent medical comunitar, gradul principal

Anunț examen promovare în treapta profesională personal contractual

Anunt rezultat final concurs functie publica

Anunt rezultate proba interviu concurs functie publica de executie

ANUNȚ cuprinzând punctajele și rezultatele obținute de candidată la proba scrisă din data de 29 mai 2019 la concursul de recrutare organizat pentru ocupare, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului Licitații și Achiziții Publice din Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Bălești

Anunț rezultat selecție dosare

Anunț concurs recrutare pentru ocupare funcție publică de execuție

Formulare concursuri:

Curriculum vitae
Formular adeverință
Formular de înscriere