Concursuri

Anunț rezultate obținute privint analiza proietului nou depus de domnul Mihuțoiu Dumitru-Daniel, manager la Căminului Cultural Ion Teoteoi Bălești.

Anunț rezultate obținute la analiza noului proiect de management

Anunt rezultate Etapa I analiza nou proiect de management

Anunț desfășurare analiză proiect de management

Anunț organizare analiză nou proiect de management al domnului Mihuțoiu Dumitru-Daniel

Hotărâre privind organizarea analizei noului proiect de management al domnului Mihuțoiu Dumitru-Daniel, manager al Căminului Cultural Ion Teoteoi Bălești, județul Gorj

Anunț rezultate finale examen promovare în clasa funcționar public

Anunț rezultate proba scrisă examen promovare în clasa funcționar public

Anunț rezultat verificare cerere de înscriere examen de promovare în clasă

Anunț rezultat final manager Cămin Cultural „Ion Teoteoi” la evaluarea finală

Anunț organizare interviu evaluare finală management

Anunț evaluare finală management cămin cultural

Anunț examen promovare în clasă funcționari publici

Evaluarea finală a managementului Căminului Cultural “Ion Teoteoi” Bălești, județul Gorj

Anunț rezultate finale examen promovare în grad profesional a funcționărilor publici

Anunț rezultate proba interviu examen promovare în grad

Anunț stabilire dată interviu examen promovare în grad – 22.04.2020

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în grad profesional funcționari publici din data de 22.04.2020

Anunt rezultat final la evaluarea managementului Caminului Cultural Ion Teoteoi Balesti (a V-a evaluare)

Anunt privind organizarea evaluarii managementului Caminului Cultural, etapa: analiza raportului de activitate si a referatelor analiza de catre comisia de evaluare

Anunț examen promovare în grad profesional funcționari publici

Anunț privind evaluarea managementului Căminului Cultural „Ion Teoteoi” Bălești, județul Gorj (a V-a evaluare)

Anunț rezultate finale examen promovare în grad profesional funcționari publici

Anunt punctaje la examenul de promovare in grad profesional personal contractual

Anunț rezultate proba interviu examen promovare în grad profesional

Anunț interviu pentru concursul din data de 16.12.2019

Punctajele și rezultatele obținute de candidați la concursul din data de 16,12,2019

Anunț rezultat selecție dosar la examenul de promovare în grad profesional organizat pentru funcția contractuală de inspector de specialitate, gradul II

Anunț selecție dosare examen promovare în grad profesional

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate, gradul profesional II

Completare bibliografie concurs nr. 18384/13.11.2019

Anunț examen promovare în gradul profesional imediat superior al funcțiilor publice de execuție de polițist local (inspector), clasa I, gradul profesional principal

Anunț rezultate finale concurs asistent medical comunitar, gradul profesional principal

Anunț rezultat proba interviu concurs asistent medical comunitar, gradul principal

Anunt rezultate proba scrisa concurs asistent medical comunitar, gradul principal

Anunț rezultate selecție dosare concurs asistent medical comunitar, gradul profesional principal

Anunț punctaje și rezultate finale obținute la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară, 25 iunie 2019, ora 10:00, pentru funcțiile contractuale de execuție de șofer (transport elevi), treapta profesională II

Anunț rezultate examen promovare în treapta profesională – personal contractual

Anunț rezultate selecție dosare examen de promovare

Anunț concurs asistent medical comunitar, gradul principal

Anunț examen promovare în treapta profesională personal contractual

Anunt rezultat final concurs functie publica

Anunt rezultate proba interviu concurs functie publica de executie

ANUNȚ cuprinzând punctajele și rezultatele obținute de candidată la proba scrisă din data de 29 mai 2019 la concursul de recrutare organizat pentru ocupare, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului Licitații și Achiziții Publice din Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Bălești

Anunț rezultat selecție dosare

Anunț concurs recrutare pentru ocupare funcție publică de execuție

Formulare concursuri:

Curriculum vitae
Formular adeverință
Formular de înscriere