Concursuri

Anunț rezultat final evaluare management manager Căminul Cultural Ion Teoteoi Bălești (a IV-a evaluare)

Anunt rezultat final la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior al functiei publice de executie de inspector, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Compartimentului Relatii cu Publicul, ce s-a desfasurat la data de 28 martie 2024 (proba scrisa si interviu)

Anunț rezultat proba interviu la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, organizat pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Compartimentului Relații cu Publicul

Anunt la solicitarea candidatului, interviul la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior, organizat pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Compartimentului Relații cu Publicul  se va fesfășura astăzi , 28.03.2024 , începând cu ora 14:00

Anunț rezultate proba scrisă la examenul de  promovare în gradul profesional imediat superior, organizat pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Compartimentului Relații cu Publicul din data de 28 martie 2024 la proba scrisă

Barem de notare detaliat la examenul de  promovare în gradul profesional următor, organizat pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Compartimentului Relații cu Publicul din data de 28 martie 2024 (proba scrisă)

Anunt rezultat obtinut de managerul Căminului Cultural “Ion Teoteoi” Bălești la a IV-a etapă a evaluării managementului din data de 27.03.2024

Anunt etapa a II-a a evaluării managementului managerului Căminului Cultural “Ion Teoteoi” Bălești (susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu) se va desfășura astăzi, în data de 27.03.2024.

Anunt rezultat obtinut de managerul Căminului Cultural “Ion Teoteoi” Bălești la prima etapă a evaluării managementului din data de 27.03.2024

Anunț nr. 4753 din 22.03.2024 rezultat final examen promovare în clasă – SPCLEP Bălești, Comp. Evidența Persoanelor

Erată la Anunț nr. 4390 din 18.03.2024 – examen promovare în grad profesional

Anunț rezultatul verificării eligibilității candidatului la examenul de promovare în grad profesional – Comp. Relații cu Publicul

Anunț rezultate probă interviu examen promovare în clasă SPCLEP Bălești, Comp. Evidența Persoanelor

Modificare anunț nr. 3148 din 26.02.2024 – privind organizare concurs – examen promovare în grad profesional

Anunț nr 4296 din 15.03.2024 privind organizarea evaluării managementului Căminului Cultural Ion Teoteoi Bălești

Anunț nr 4289 din 15.03.2024 rezultate probă scrisă examen promovare în clasă funcționar public

Barem de notare la examenul de promovare în clasă organizat în data de 14 martie 2024 (proba scrisă) pentru funcția publică de execuție de referent, clasa III, gradul profesional asistent, din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Bălești – Compartimentul Evidența Persoanelor.

Anunț nr 4218/14.03.2024 privin modificarea orei de examen, proba scrisă, la examenul de promovare în clasă, în funcția publică de execuție de inspector clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Bălești – Compartimentul Evidența Persoanelor

Modificare anunț nr. 3119 din 26.02.2024 referitor la examenul de promovare în clasă

Anunț rezultat verificarea eligibilității candidatului – examen promovare în clasă funcționar public SPCLEP Bălești – Nr 3906 din 07.03.2024

Anunț organizare examen promovare în grad profesional funcționar public – Comp. Relații cu Publicul, nr 3148/26.02.2024

Anunț nr 3119/26.02.2024, examen promovare în clasă – SPCLEP Bălești

Anunț nr 338/09.01.2024 privind rezultatele finale la concursul organizat în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post de natură contractuală vacant de asistent medical generalist, nivel de studii PL, normă 1/2 din cadrul Compatimentului Asistență Medicală pentru Unitățile de Învățământ – Cabinet Stomatologie Școlară, Primăria Comunei Bălești, Județul Gorj, ce s-a desfășurat în perioada 28 decembrie 2023 (proba scrisă) – 5 ianuarie 2024 (interviu)

Anunț rezultate interviu concurs pentru ocupare post vacant de asistent medical generalist, jumatate de norma – Cabinet de Stomatologie Șolară

Anunț nr 21/03.01.2024, rezultate finale la concursul organizat în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post de natură contractuală vacant de medic dentist, cu drept de liberă practică, normă 1/2, din cadrul COMPARTIMENTULUI ASISTENȚĂ MEDICALĂ PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT – CABINET DE STOMATOLOGIE ȘCOLARĂ, ce s-a desfășurat în perioada 20.12.2023 (proba scrisă) – 27.12.2023 (proba practică)

Anunț rezultate proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical generalist, jumătate de normă, Comp. Asistență Medicală pentru Unit. de Înv., Cabinet de Stomatologie

Anunț rezultate probă practică concurs medic dentist, jumătate de normă – Compartiment Asistență Medicală pentru Unitățile de Învățământ, Cabinet de Stomatologie Școlară

Anunț rezultate proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic dentist, jumătate de normă

Anunț conform O.U.G. nr. 115 din 14.12.2023

Anunț rezultate selecția dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului de asistent medical generalist, jumătate de normă

Anunț rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor (resp. curățenie) – Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber

Anunț rezultate interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor (resp. curățenie) din cadrul Centrului de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber

Anunț  nr 22062/13.12.2023 privind rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent social debutant din cadrul Centrului de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber din data 04.12.2023 (proba scrisă) și 08.12.2023 (proba interviu).

Anunț nr 22028/13.12.2023 privind finalizarea etaoei de selecție a dosarelor înscrise la concurs, pe baza îndeplinirii condițiilor generale și a condițiilor specificede participare, precum și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) la concursul organizat în data de 20.12.2023 (proba scrisă) și 27.12.2023 (proba practică) în vederea ocupării unui post de natură contractuală vacant de medic dentist, cu drept de liberă practică, normă 1/2.

Anunț nr. 21827 din 11.12.2023 pentru modificare anunț nr. 20813 din 24.11.2023, privind organizare concurs pentru ocupare post vacant de medic dentist, cu drept de liberă practică, jumătate

Anunț nr 21778/11.12.2023 privind rezultatele de la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent social debutant, din cadrul Centrului de zi de socializare și petrecere a timpului liber – Primaria comunei Bălești, județul Gorj, desfășurat la data de 08.12.2023

Anunț rezultate proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor (resp. curățenie) — CENTRUL DE ZI

Anunț rezultate concurs organizat pentru ocupare 3 posturi de îngrijitor la domiciliu – UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU

Anunț rezultate interviu la concursul organizat pentru ocuparea a 3 posturi de îngrijitor la domiciliu

Anunț rezultate proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent social debutant din data 04.12.2023

Anunț rezultate selecție dosare de înscriere la concursul organizat pentru ocupare post îngrijitor (responsabil curățenie) nr 21071 din 29.11.2023

Anunț organizare concurs pentru ocupare post vacant de asistent medical generalist, jumătate de normă nr 21046 din 29.11.2023

Anunț rezultate proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea a 3 posturi de îngrijitor la domiciliu

Anunț organizare concurs pentru ocupare post vacant de medic dentist, cu drept de liberă practică, jumatate de normă nr 20813/24.11.2023

Anunț rezultat selecție dosare concurs asistent social debutant – Centru de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber

Anunț rezultat selecție dosare de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea a 3 posturi de ingrijitor la domiciliu – Unitate de Ingrijire la Domiciliu

Anunț organizare concurs pentru ocupare post vacant de îngrijitor (responsabil curățenie)

Anunț organizare concurs pentru ocupare post vacant asistent social în data de 04.12.2023 (proba scrisă) și 08.12.2023 (proba interviu)

Anunț concurs pentru ocupare 3 posturi de natură contractuală de îngrijitor la domiciliu nr 19132 din data 03.11.2023

Anunț rezultat final examen promovare în grad profesional – Compartimentul Cadastru și Administrarea Domeniului Public și Privat de Interes Local

Anunț punctaj și rezultat proba interviu examen promovare în grad profesional – Comp. Cadastru și Administrarea Domeniului Public și Privat de Interes Local

Anunț privind susținerea interviului de către candidat în data de 10 august 2023

Anunț punctaj și rezultat proba scrisă – Comp. Cadastru și Administrarea Domeniului Public și Privat de Interes Local

Anunț rezultat selecție dosar examen promovare în grad profesional – Serviciul Agricultură, Comp. Cadastru și Administrarea Domeniului Public și Privat de Interes Local

Anunț rezultat final examen promovare în grad profesional – Serviciul Agricultură, Comp. Înscrierea Datelor în Registrul Agricol

Anunț rezultat proba interviu examen promovare în grad profesional – Comp. Înscrierea Datelor în Registrul Agricol

Anunț privind susținerea interviului în data de de 28.07.2023

Anunț rezultat proba scrisă la examenul de promovare în grad profesional – Serviciul Agricultură, Comp. Înscrierea Datelor în Registrul Agricol

Anunț rezultate selecție dosar la examenul de promovare în grad profesional, Comp. Înscrierea Datelor în Registrul Agricol

Anunț examen promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția publică de execuție de inspector

Anunț promovare în grad profesional, Serviciul Agricultură – Compartiment Înscrierea Datelor în Registrul Agricol

Anunț rezultat final la examenul de promovare în grad profesional – SPCLEP Bălești

Anunț punctaj și rezultat proba interviu la examenul de promovare în grad profesional – SPCLEP Bălești

Anunț privind susținere interviu în data de 12 iunie 2023 la examenul în grad profesional superior – SPCLEP Bălești

Anunț punctaj și rezultat selecție dosare la examenul de promovare în grad profesional, SPCLEP Bălești

Anunț rezultat selecție dosare la examenul de promovare în grad profesional, SPCLEP Bălești

Anunț organizare concurs-examen promovare în grad profesional SPCLEP Bălești – Comp. Stare Civilă

Anunț rezultat final de promovare in grad profesional funcție publica de execuție

Anunț punctaj și rezultat interviu examen promovare în grad profesional funcție publică de execuție

Anunț privind susținerea interviului la examenul de promovare în grad profesional, în data de 6 aprilie 2023

Anunț punctaj și rezultat proba scrisă examen promovare în grad profesional funcție publică de execuție

Anunț rezultat selecție dosare la examenul de promovare în grad profesional funcție publică

Anunț rezultat final la examenul de promovare din gradul profesional debutant al funcției de asistent medical comunitar

Anunț rezultat examen promovare din gradul profesional debutant al funcției contractuale de asistent medical comunitar nr.5802 din 29.03.2023

Anunț amânare examen promovare debutant contractual

Anunț rezultat final evaluare management manager Cămin Cultural

Anunț selecție dosare examen promovare debutant

Anunț rezultate evaluare management Cămin Cultural (Analiză Raport de activitate + interviu)

Anunț privind susținerea etapei a II-a a evaluării managementului Căminului Cultural

Anunț rezultate evaluare management Cămin Cultural – Etapa I

Anunț privind evaluarea managementului Căminului Cultural “Ion Teoteoi” Bălești, județul Gorj (a III-a evaluare)

Anunt examen promovare din gradul profesional debutant al funcției contractuale de execuție de asistent medical comunitar din cadrul Comp. Asistență Medicală Comunitară din ap. de spec. al Primarului Comunei Balesti

Anunt concurs/examen promovare în grad profesional funcționari publici nr.4027 din 06.03.2023

Anunt rezultate finale concurs organizat pentru ocuparea postului de asistent medical generalist, principal, din cadrul Comp. Asistență Medicală pentru unitățile de Învățământ

Anunț punctaje și rezultate proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de asistent medical generalist, gradul prof. principal – Comp. Asistență Medicală pentru Unitățile de Învățământ

Anunt punctaje si rezultate proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de asistent medical generalist, principal, din data de 21 decembrie 2022

Anunț privind schimbarea locului din sediul Primăriei Comunei Bălești în care se va desfășura proba scrisă din 21.12.2022, la concursul organizat pentru ocuparea postului de asistent medical generalist principal

Anunț Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în perioada 21 decembrie 2022 (proba scrisă) – 27 decembrie 2022 (proba interviu) în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical generalist, gradul profesional principal (nivel de studii PL), din cadrul COMPARTIMENTULUI ASISTENȚĂ MEDICALĂ PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Validare rezultat final examen medic primar – medicină de familie, cu drept de liberă practică

Completare lit. h) de la Conditii generale din anunt concurs nr. 19279 din 24.11.2022

Anunț catalog definitiv cu punctajele și rezultatul la concurs – medic primar medicina de familie

Formular de înscriere-Anexa nr. 2 la H.G. nr. 1336 din 2022

Adeverință-Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1336 din 2022

Anunț privind organizarea CONCURSULUI pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de natură contractuală de execuție vacantă de asistent medical generalist, gradul profesional principal, normă întreagă, nivel de studii PL, din cadrul COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Anunt organizare concurs pentru ocupare post medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcților de șef de secție, șef de laborator și șef compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist șef

Anunt privind situația dosarelor inscrise la concursul publicat in revista VIATA MEDICALA nr. 40 din 7 octombrie 2022

Anunt organizare concurs pentru ocupare post medic primar-Medicină de familie

Anunț organizare concurs pentru ocupare post vacant (jumătate normă) de medic primar – medicină de familie, cu drept de liberă practică

Anunț punctaje și rezultat final la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de asistent medical comunitar, gradul debutant, din cadrul Comp. Asistență Medicală Comunitară din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bălești, județul Gorj

Anunț punctaj și rezultat obținute la proba interviu concurs asistent medical comunitar, gradul debutant

Anunț privind susținerea interviului în data de 22 august 2022, la concursul organizat pentru ocupareea funcției contractuale de asistent medical comunitar

Anunț punctaj și rezultat proba scrisă concurs pentru ocuparea funcției contractuale de asistent medical comunitar, gradul debutant – Comp. Asistență Medicală Comunitară

Anunț rezultate finale concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier achiziții publice – Comp. Achiziții Publice

Anunt punctaj și rezultat proba interviu, pentru funcția publică de consilier achiziții publice – Comp. Achiziții Publice

Anunt punctaj si rezultat proba scrisa la concursul de recrutare din 11 august 2022 – consilier achizitii publice

Anunt rezultate finale la concursul de recrutare – inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Urmarirea si Incasarea Impozitelor și Taxelor Locale

Anunt punctaj si rezultat proba interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Urmarirea si Incasarea Impozitelor si Taxelor Locale din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Balesti

Anunt privind sustinerea interviului in data de 8 august 2022 la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector, clasa I, grad profeional superior – Serviciul Economic – Compartimentul Urmarirea si Incasarea Impozitelor si Taxelor Locale din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Balesti

Anunt punctaj si rezultat proba scrisa la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector, clasa I, grad profeional superior – Serviciul Economic – Compartimentul Urmarirea si Incasarea Impozitelor si Taxelor Locale din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Balesti

Anunt rezultat selecție dosare la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice – Compartimentul Achiziții Publice

Anunt-rezultat selecția dosarelor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Economic – Compartimentul Urmărirea si Incasarea Impozitelor si Taxelor Locale

Anunț-rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de asistent medical comunitar debutant – Compartimentul Asistență Medicală Comunitară

Anunț-privind organizarea CONCURSULUI pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar, gradul debutant, din cadrul Compartimentul ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ din aparatul de specialitate al PRIMARULUI COMUNEI BĂLEȘTI, JUDEȚUL GORJ

Formular de înscriere-concurs de recrutare pentru ocupare funcție publică de execuție vacantă – Compartimentul Achizitii Publice

Adeverinta-concurs de recrutare pentru ocupare funcție publică de execuție vacantă – Compartimentul Achizitii Publice

Anunt concurs de recrutare pentru ocupare funcție publică de execuție vacantă – Compartimentul Achizitii Publice

Adeverință-concurs de recrutare pentru ocupare, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Economic

Formular de înscriere-concurs de recrutare pentru ocupare, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Economic

Anunt-Primăria comunei Bălești organizează concurs de recrutare pentru ocupare, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Economic

Anunț concurs ocupare post contractual de executie medic primar

Anunt rezultat final evaluarea managementului Caminului Cultural Ion Teoteoi Balesti (a II-a evaluare)

Anunt rezultat evaluare management Caminul Cultural Ion Teoteoi Balesti (analiza raport de activitate si interviu)

Anunt privind organizarea etapei a II-a a evaluarii managementului – sustinerea raportului de activitate de către manager in cadrul interviului

Anunt rezultate etapa I – analiza raportului de activitate al managerului Caminului Cultural “Ion Teoteoi” Balesti

Anunț privind organizarea evaluării managementului Căminului Cultural Ion Teoteoi Bălești – a II-a evaluare

Anunt rezultate finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante din cadrul SPCLEP Balesti

Anunt rezultate proba interviu concurs de recrutare pentru ocupare doua functii publice de executie vacante – SPCLEP Balesti

Anunt rezultat soluționare contestație depusă la proba scrisă concurs de recrutare pentru ocupare funcții publice de execuție vacante – SPCLEP Bălești

Anunt punctaje si rezultate proba scrisa concurs de recrutare pentru ocupare doua functii publice de executie vacante -SPCLEP

Anunț rezultate selecție dosare concurs de recrutare pentru ocupare funcții publice de execuție vacante – SPCLEP Bălești

Anunt concurs de recrutare pentru ocupare doua functii publice de executie vacante din cadrul SPCLEP Balesti

Anunt rezultat final examen promovare in grad profesional, pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesionl asistetnt – Serviciul Agricultură, Comp. Înscrierea Datelor în Registrul Agricol

Anunt rezultat final examen promovare in grad profesional, pentru functia publica de executie de inspector, clasa I, gradul profesional principal, – Serviciul Economic , Comp. Salarizare și Contabilitate

Anunt rezultat proba interviu examen promovare in grad profesional

Anunt privind sustinerea interviului in data de 17.12.2021 – examen promovare in grad profesional

anunt rezultat proba scrisa examen promovare in grad profesional, pentru functia publica de executie de inspector, clasa I, gradul profesional asistent-Serviciul Agricultura – Comp. Înscrierea Datelor in Registrul Agricol

Anunt rezultat proba interviu examen promovare in grad profesional – pentru functia publica de executie de inspector, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Serviciului Economic, Comp. Salarizare și Contabilitate

Anunt privind sustinerea interviului la examnul de promovare în grad profesional

Anunt rezultat proba scrisa la examenul de promovare in grad profesional – pentru functia publica de executie de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Economic, Comp. Salarizare și Contabilitate

Anunt rezultat selecție dosare examen promovare în grad profesional, organizat pebtru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, Comp. Înscrierea Datelor în Registrul Agricol

Anunt rezultate selectie dosare examen promovare in grad profesional, organizat pentru functia publica de executie de inspector, clasa I, gadul profesional principal, din cadrul Serviciului Economic – Compartimentul Salarizare si Contabilitate

Anunt organizare concurs/examen promovare in grad profesional pentru functia publica de executie de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul Serviciului Agricultură – Compartimentul Inscrierea Datelor în Registrul Agricol

Anunț organizare concurs/examen promovare în grad profesional, pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Serviciului Economic – Compartimentul Salarizare și Contabilitate

Anunt rezultate finale concurs de recrutare pentru ocupare functie publica de executie vacanta

Anunt rezultate interviu concurs de recrutare pentru ocupare functie publica de executie vacanta

Anunt rezulate proba scrisă concurs functie publica de executie

Anunt rezultate selectie dosare concurs de recrutare pentru ocupare functie publica de executie vacanta

Anunt rezultate finale concurs ocupare post contractual de executie administrator II

Anunt punctaje si rezultate proba interviu concurs ocupare post contractual administrator II-Nr.16664 din 15.10.2021

Anunt rezultate solutionare contestatie proba scrisa concurs post contractual de executie administrator II

Anunt rezultate proba scrisa concurs post contractual administrator II-12.10.2021

Anunt rezultate selectia dosarelor concurs ocupare post contractual administrator II – Clubul Sportiv International Balesti

Anunt organizare concurs de recrutare pentru ocupare functie publica de executie vacanta

Anexa nr. 2D – Adeverinta

Anexa nr. 3 – Formular de înscriere

Anunt cuprizand puctajele si rezultatele finale obtinute de catre candidata inscrisa la examenul de promovare  in clasa a functionarilor publici  din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Balesti, Judetul Gorj, organizat in data de 21.09.2021

Anunt cuprizand punctajele si rezultatele obtinute la proba interviu de catre candidatul inscris la examenul de promovare  in clasa a functionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Balesti (Serviciul Agricultura – Compartimentul Inscrierea Datelor in Registrul Agricol) organizat in data de 21.09.2021

Anunt organizare interviu la examenul de promovare in clasa organizat  pentru functionarii publici, se va desfasura astazi, 21.09.2021, ora 14:30

Anunt cuprizand punctajele si rezultatele obtinute la proba scrisa de catre candidatul inscris la examenul de promovare  in clasa a functionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Balesti (Serviciul Agricultura – Compartimentul Inscrierea Datelor in Registrul Agricol) organizat in data de 21.09.2021

Anunț privind organizarea CONCURSULUI pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de administrator II din cadrul CLUBULUI SPORTIV “INTERNAȚIONAL BĂLEȘTI ” din subordinea CONSILIULUI LOCAL BALEȘTI

Anunt rezultate selectie dosare examen promovare in clasa functionari publici

Anunt organizare examen promovare in clasa

Anunt cu rezultatul final obtinut de managerul Caminului Cultural “Ion Teoteoi” Balesti la evaluarea managementului

Anunt organizare etapa a II -a evaluare management Caminului Cultural “Ion Teoteoi” Balesti

Anunt privind evaluarea managementului Caminului Cultural “Ion Teoteoi” Balesti 

Anunț rezultate finale examen promovare în grad profesional funcționar public

Anunț rezultate probă interviu examen promovare în grad profesional funcționari publici

Anunț privind data susținerii interviului

Anunț rezultate probă scrisă examen promovare în grad profesional funcționari publici

Anunț rezultate finale concurs de recrutare pentru ocupare funcții publice de execuție vacante

Anunț rezultate probă interviu concurs recrutare pentru ocupare funcții publice de execuție vacante

Anunț rezultate probă scrisă concurs recrutare funcții publice

Anunț rezultate selecție dosare examen promovare în grad profesional funcționari publici

Anunț rezultate selecție dosare concurs funcții publice

Anunț rezultate finale la procedura de evaluare pentru reînnoire mandate membri Consiliul de Administrație

Anunț rezultate Etapa I – reînnoire mandate membrii Consiliul de Administrație

Anunț rezultate finale concurs îngrijitor

Anunț amânare etapa I procedură de evaluare reînoire mandate

Anunț rezultate probă interviu concurs angajare îngrijitor

Anunț privind desfășurarea procedurii de evaluare pentru reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. UTIL LOCAL S.R.L. BĂLEȘTI

Anunț rezultate probă scrisă concurs ocupare funcție contractuală de execuție de îngrijitor

Anunț rezultate selecție dosare concurs îngrijitor

Anunț examen promovare în grad profesional funcționari publici

Anunț procedură de evaluare pentru reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. UTIL LOCAL S.R.L. Bălești

HCL privind aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării în vederea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. UTIL LOCAL S.R.L. Bălești

Anunț concurs recrutare pentru ocuparea a doua funcții publice de execuție vacante

Anunț concurs post contractual – îngrijitor

Anunț rezultate obținute privint analiza proietului nou depus de domnul Mihuțoiu Dumitru-Daniel, manager la Căminului Cultural Ion Teoteoi Bălești.

Anunț rezultate obținute la analiza noului proiect de management

Anunt rezultate Etapa I analiza nou proiect de management

Anunț desfășurare analiză proiect de management

Anunț organizare analiză nou proiect de management al domnului Mihuțoiu Dumitru-Daniel

Hotărâre privind organizarea analizei noului proiect de management al domnului Mihuțoiu Dumitru-Daniel, manager al Căminului Cultural Ion Teoteoi Bălești, județul Gorj

Anunț rezultate finale examen promovare în clasa funcționar public

Anunț rezultate proba scrisă examen promovare în clasa funcționar public

Anunț rezultat verificare cerere de înscriere examen de promovare în clasă

Anunț rezultat final manager Cămin Cultural „Ion Teoteoi” la evaluarea finală

Anunț organizare interviu evaluare finală management

Anunț evaluare finală management cămin cultural

Anunț examen promovare în clasă funcționari publici

Evaluarea finală a managementului Căminului Cultural “Ion Teoteoi” Bălești, județul Gorj

Anunț rezultate finale examen promovare în grad profesional a funcționărilor publici

Anunț rezultate proba interviu examen promovare în grad

Anunț stabilire dată interviu examen promovare în grad – 22.04.2020

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în grad profesional funcționari publici din data de 22.04.2020

Anunt rezultat final la evaluarea managementului Caminului Cultural Ion Teoteoi Balesti (a V-a evaluare)

Anunt privind organizarea evaluarii managementului Caminului Cultural, etapa: analiza raportului de activitate si a referatelor analiza de catre comisia de evaluare

Anunț examen promovare în grad profesional funcționari publici

Anunț privind evaluarea managementului Căminului Cultural „Ion Teoteoi” Bălești, județul Gorj (a V-a evaluare)

Anunț rezultate finale examen promovare în grad profesional funcționari publici

Anunt punctaje la examenul de promovare in grad profesional personal contractual

Anunț rezultate proba interviu examen promovare în grad profesional

Anunț interviu pentru concursul din data de 16.12.2019

Punctajele și rezultatele obținute de candidați la concursul din data de 16,12,2019

Anunț rezultat selecție dosar la examenul de promovare în grad profesional organizat pentru funcția contractuală de inspector de specialitate, gradul II

Anunț selecție dosare examen promovare în grad profesional

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate, gradul profesional II

Completare bibliografie concurs nr. 18384/13.11.2019

Anunț examen promovare în gradul profesional imediat superior al funcțiilor publice de execuție de polițist local (inspector), clasa I, gradul profesional principal

Anunț rezultate finale concurs asistent medical comunitar, gradul profesional principal

Anunț rezultat proba interviu concurs asistent medical comunitar, gradul principal

Anunt rezultate proba scrisa concurs asistent medical comunitar, gradul principal

Anunț rezultate selecție dosare concurs asistent medical comunitar, gradul profesional principal

Anunț punctaje și rezultate finale obținute la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară, 25 iunie 2019, ora 10:00, pentru funcțiile contractuale de execuție de șofer (transport elevi), treapta profesională II

Anunț rezultate examen promovare în treapta profesională – personal contractual

Anunț rezultate selecție dosare examen de promovare

Anunț concurs asistent medical comunitar, gradul principal

Anunț examen promovare în treapta profesională personal contractual

Anunt rezultat final concurs functie publica

Anunt rezultate proba interviu concurs functie publica de executie

ANUNȚ cuprinzând punctajele și rezultatele obținute de candidată la proba scrisă din data de 29 mai 2019 la concursul de recrutare organizat pentru ocupare, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului Licitații și Achiziții Publice din Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Bălești

Anunț rezultat selecție dosare

Anunț concurs recrutare pentru ocupare funcție publică de execuție

Formulare concursuri:

Curriculum vitae
Formular adeverință
Formular de înscriere